Legislatie

icon_pdfORDIN Nr. 932/481/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje

 

icon_pdfOrdinul Nr. 1413/07.08.2014 pentru modificarea prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr.118012012 privind constituirea Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje;

 

icon_pdfHG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje - ABROGAT

 

 

icon_pdfOrdin 794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

 

 

icon_pdfHG 1872 /2006 pentru modificarea și completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

 

 

icon_pdfOrdin 1121 /2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

 

 

icon_pdfHG 247 /2011 pentru modificarea și completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

 

icon_pdfOrdin 128 /2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale caror prevederi se referă la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

 

 

icon_pdfLegea 132 /2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțile publice;

 

 

icon_pdfORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;

 

 

icon_pdfLegea 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje

 

icon_pdfOUG 195 /2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265 /2006;

 

icon_pdfHG 1470 /2004 privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor si a Planului National de Gestionare a Deseurilor, modificata si completata prin HG nr. 358/2007;

icon_pdfOUG 164 /2008 pentru modificarea si completarea OUG 195 /2005 privind protectia mediului;

 

icon_pdfOrdin 1364 /1499 /2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor;

 

icon_pdfLegea 211 /2011 privind regimul deseurilor; republicata

 

icon_pdfHG 1061 /2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

 

icon_pdfHG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

 

icon_pdfHG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

icon_pdfOUG 196 /2005 privind Fondul pentru Mediu, consolidata 2015

 

icon_pdfOrdin 756/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

 

 

icon_pdfHG 1292 /2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 349 /2005 privind depozitarea deseurilor;

 

icon_pdfHG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

 

icon_pdf Ordin 549 /2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia;

icon_pdfOrdin 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;

 

icon_pdfOrdin 1477 /2010 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia;

 

icon_pdfLegea 101 /2006 serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata

 

icon_pdfOrdin 578 /2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, modificat si completat prin Ordinul 1607 /2008 ;

icon_pdfRegulamentul UE 333 /2011 al Consiliului de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

icon_pdfOrdin 1032 /2011 privind modificarea Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu;

icon_pdfRegulamentul (UE) NR. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care cioburile de sticla inceteaza sa mai fie des™euri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European s™i a Consiliului

icon_pdf Ordin nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia